Dielne zručnosti

30.11.2023 sa naši žiaci Andres Rác a Lukáš Rafael zúčastnili podujatia: Dielne zručnosti, kde spolu so žiakmi špeciálnych škôl zo žilinského regiónu vytvorili vianočnú dekoráciu. Podujatie uskutočnilo v SŠ J.M. Hurbana v Žiline.