Projektové dni : „Čajovňa“

Projektové dni s názvom: „Čajovňa“ sa uskutočnili v našej škole 14. 11. a 15. 11. 2023. Žiaci navštevovali čajovňu, ktorá bola v školskej kuchynke. Tu strávili príjemné chvíle pri šálke bylinkového čaju. Naučili sa, čo všetko je potrebné na jeho prípravu. Videli tu rôzne druhy bylinkových a ovocných čajov. Dozvedeli sa, aký je rozdiel medzi bylinovým čajom z obchodu a domácim, pripraveným z nazbieraných byliniek. Mali tiež možnosť poznávať rôzne bylinky, ktoré tu boli vystavené na paraváne. Bylinky mohli voňať aj poznávať hmatom. Objavili tu aj rôzne prírodné kozmetické výrobky. Príjemné prostredie čajovne dotvárala lávová lampa, lampáš so sviečkou a difuzér. Žiaci z autistických tried sa orientovali podľa svojich kartičiek so znakmi, ktoré tu mali pripravené. Vo svojich triedach žiaci plnili rôzne aktivity, týkajúce sa byliniek a prípravy čaju, napríklad maľovanie čajom.