Dopravné ihrisko v Žiline

13.9.2022 sa  žiaci prípravného a prvého ročníka vybrali na dopravné ihrisko v Žiline.

Privítali ich milé pani policajtky, ktoré sa im venovali a žiaci tak mali možnosť spoznať  a v praxi si  vyskúšať základné dopravné pravidlá, pravidlá správania sa v cestnej premávke a na priechodoch pre chodcov a cyklistov. Najprv z nich boli  chodci. Naučili sa, že na druhú stranu cesty sa prechádza po priechode pre chodcov a len keď na semafore svieti zelené svetlo. Ak pri priechode semafor nie je, najprv sa treba pozrieť vľavo, potom vpravo a až následne prejsť cez cestu. Úlohu chodcov zvládli na výbornú,  potom sa z nich stali  vodiči. Nešli však na aute, ale na bicykli a na kolobežke. Pani policajtky im dali  prilby, ktoré ich chránili pred úrazom Naučili sa, že po ceste sa jazdí vpravo, treba si všímať semafor, šípky na zemi a dopravné značky.  Nakoniec sme svoje dopravné prostriedky zaparkovali na parkovisku a rozlúčili sa s pani policajtkami, ktoré ich pochválili za šikovnosť a odvahu. Bol to krásny, spoločne prežitý deň plní zážitkov, dobrej nálady, úsmevu a radosti.