Grant mesta Žilina – Žilina INAK

Vďaka podpore Grantu mesta Žilina sme vytvorili databázu pracovných materiálov pre deti a žiakov so ŠVVP s témou nášho mesta.

V projekte Žilina INAK spolupracovali naši pedagógovia, učitelia a asistenti s kolegami zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline a so špeciálnymi pedagógmi viacerých základných škôl.
V našej novovytvorenej dielničke vznikli vhodné pracovné podmienky na tvorbu edukačných materiálov pre inak obdarené deti. Mesto Žilina je krásne a tie najkrajšie miesta nám pomohli digitálne spracovať študenti umeleckej školy do kvarteta a pexesa.

Veľmi nám záleží na všetkých deťoch so zdravotným znevýhodnením, či už sa vzdelávajú v špeciálnej alebo bežnej škole. Vytvorené materiály teda poskytujeme aj naďalej spolupracujúcim školám v meste Žilina.