Hviezdoslavov Kubín – Bytča

30.3.2023 sa žiaci z našej školy zúčastnili Regionálnej prehliadky Hviezdoslavovho Kubína v Kultúrnom dome v Bytči. Našu školu reprezentovali: Viktória Holubcová z Pr.A, Juraj Sloboda zo 6.A, Martin Bačík z 9.A, Marko Gaňa z 2. AUT a Marko Králik zo 4. AUT. Predviedli veľmi pekné výkony, za čo si zaslúžia obrovskú pochvalu. Zo 43 vystupujúcich postúpili dvaja naši žiaci, a to Martin Bačík a Juraj Sloboda do súťaže Gaňova Tarnava. Tešíme sa z úspechu našich žiakov a ďakujeme všetkým vystupujúcim. Boli úžasní.