Hviezdoslavov Kubín v Bytči

Dňa 26. marca sme prijali pozvanie na XXIV. ročník  regionálnej prehliadky Hviezdoslavovho Kubína, ktorú organizuje  Spojená škola  internátna v Bytči. Do  postupovej súťaže sa zapájajú špeciálne základné školy v pôsobnosti Okresného úradu v Žiline. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí postúpili zo školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci predviedli svoje umenie v recitovaní a v prednese prózy na veľkom javisku pred divákmi v priestoroch Domu kultúry v Bytči. Organizátorom sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru, ktorú umocnili aj  skvelé výkony detských umelcov.

Do krajského kola recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava 2019“ v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl, ktorá sa bude konať v Ružomberku boli nominovaní títo žiaci:

Juraj Sloboda, Ema Virdzeková, Martin Bačík a Tomáš Fedor.

Ďakujeme pani učiteľkám a rodičom za výbornú prípravu detí, za nekonečnú trpezlivosť a podporu.

V mene celej školy deťom gratulujeme  a želáme ďalšie úspechy !

Mgr. Mária Remišová