Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo dňa 19.3. Školská telocvičňa sa zmenila na javisko s divadelnými kulisami a veľké pohodlné hľadisko.  Do tejto tradičnej súťaže bolo prihlásených až 40 žiakov.  Žiaci  boli rozdelení podľa veku do piatich kategórií, ktoré sa ďalej rozdeľovali na recitáciu poézie a prednes prózy. Atmosféra bola výnimočná a slávnostná.  Pre mnohé deti to bolo premiérové vystúpenie. Všetky deti si zaslúžia pochvalu za usilovnú prípravu. Aj napriek tomu, že deti mali obavy a trému podali skvelé výkony, ktoré porota spravodlivo ocenila.  Všetci naši umelci boli odmenení búrlivým potleskom a slovami uznania. V rámci vyhodnotenia si deti prevzali pamätné listy, diplomy a malé prekvapenia.

Vyjadrujeme veľkú vďaku nielen organizátorom súťaže, ale aj rodičom našich detí, ktorí svoje deti povzbudzovali a pomáhali im pri učení textov poézie a prózy.

Mgr. Mária Remišová