Kúzelný deň detí C variantu

19.1. 2024 sa uskutočnil Kúzelný deň detí C variantu. Spolu s pani učiteľkami si zaspievali pesničky o zime, o sniežiku, o snehuliakovi, o snehovej vločke. Pesničky si pozerali a j na interaktívnej tabuli. Pritom hrali na hudobných nástrojoch. Mali z toho radosť a nechýbal im ani úsmev na tvári.