Pracovná ponuka – Upratovačka

 vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu:

upratovačka


Termín nástupu:  1.3.2024

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • stredoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť pracovitosť

Náplň práce:

  • upratovacie práce objektu školy,

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 750,00 – 833,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

Podanie žiadosti:

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13, Žilina
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: lapihuskova@szsza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti : 12.2.2024