Marec- mesiac knihy v ŠMŠ

Mesiac marec sa spája nielen s príchodom jari, je aj mesiacom knihy. Tradične sme s našimi deťmi navštívili kníhkupectvo PANTA RHEI. Cieľ bol naozaj jednoduchý, u detí vzbudiť a podporiť záujem o knihy.  Deti si mohli pozrieť knihy rôzneho žánru. Najviac ich však zaujali knihy s bohatými ilustráciami. V kníhkupectve si osvojovali zručnosti sociálnej komunikácie, vyjadrovali radosť z kontaktu s druhými ľuďmi. Ďalšou zaujímavou návštevou bola mestská knižnica. Pani knihovníčka nás oboznámila so zázrakmi ukrytými v knihách, ktoré sme spoločne s deťmi objavovali. Každý si v nich našiel svojho knižného hrdinu, kamaráta. V krátkom divadelnom príbehu „Hrnček var“ sa deti ponorili do príbehu a s radosťou odpovedali na otázky. Pravidelnými návštevami a spoluprácou s knižnicou u detí rozvíjame lásku ku knihám, zvedavosť, predčitateľskú gramotnosť.

(Mgr. Andrea Gschillová)