Naša rozlúčka s predškolákmi…

“Keď som šiel do škôlky naposledy,
zazvonil mi zvonček veľmi slabý…
Zazvoň zvonečku, zazvoň ešte raz,
ja idem do škôlky posledný raz…”

Dňa 28. 6. 2023 sme sa spoločne s rodičmi, ako aj s kamarátmi lúčili… Lúčili sme sa s našimi predškolákmi, ktorí sa od septembra stretnú spoločne vo veľkej škole. Všetky písmenká z abecedy sa nám schovali do školskej tašky. A o tom, že písmenká sú ako deti, jedno stojí, druhé letí, jedno veľké, druhé chudé spolu sa ich deti učme…nás predsvedčili naši budúci školáci krátkou básničkou: “Moje meno sa začína na písmenko…. ” Spolu so slniečkom sme si zaspievali, zatancovali aj milé dary dostali….a nezabudli sme poďakovať tým, ktorí sa o nás v školke starali….pani učiteľkám aj malým kamarátom, s ktorými sme sa spolu hrali, učili aj zabávali…a všetkým v našej škôlke, ktorí sa o nás starali. Aj maminky, ockov sme zavovali a malý kvietok a darček venovali….Ďakujeme Vám… aj Tebe milá naša škôlka…

( Mgr. Zuzana Karkošiaková )