Návšteva detí v MŠ – Čajakova v Žiline – dopravné ihrisko

V stredu 21. júna 2023 sme sa vybrali na poslednú návštevu v tomto školskom roku k našim kamarátom, a to na veľké dopravné ihrisko. Pani učiteľka Katka spolu s deťmi pre nás prichystala malé aj veľké bicykle či kolobežky a jazda sa mohla začať. Samozrejme bezpečne s prilbou a s dodržiavaním pravidiel na “ceste” aj mimo nej, so striedaním sa s kamarátmi. Po malom šantení nás čakalo občerstvenie a rôzne pohybové aktivity. Hry v piesku ako aj hry s vodou, maľovanie vodou na tabuľu, tak to sa našim deťom páčilo asi najviac. Tešíme sa na spoločné stretnutia aj v budúcom školskom roku:-) Dovidenia kamaráti:-)

( Mgr. Zuzana Karkošiaková )