Návšteva detí z MŠ – Čajakova v Žiline – Snoezelen aktivity

Vo štvrtok 9. novembra 2023 prijali pozvanie na návštevu naši kamaráti z MŠ – Čajakova v Žiline. V terapeutickej miestnosti snoezelen sa preniesli do čarovného lesa a rôznych multisenzorických aktivít. Pri zrkadlovej stene ich čakal pavučinový kútik, kde pripínali pavúčiky podľa farby, na stene zase jesenná víla, ktorej deti pomáhali hľadať stratené farebné listy. V rohu veľká “sveteľná” muchotrávka pod ktorou deti počítali, dokreslovali bodky podľa čísla a relaxovali. V ďalšej aktivite deti vyberali z čarovnej krabice plody jesene, počítali a triedili ich do košíčkov. V závere si deti vytvorili lesný obrázok z prírodním. Ďakujeme pani učiteľke Aďke a Katke, ktoré sprevádzali deti v čarovnom lese. V triede mala pripravené aktvity na podporu digitálnych technológií zase pani učiteľka Jana, spolu s kamarátmi sme programovali so včielkou Beebot.

(Mgr. Zuzana Karkošiaková)