Návšteva knižnice – O kvapke vody

Dňa 5. 10. 2022 sa žiaci 4. A a 4. aut. triedy zúčastnili podujatia Mestskej knižnice Žilina na tému: O kvapôčke vody.

Spolu s pani knihovníčkou sa deti naučili rozoznávať jednotlivé skupenstvá vody a pozorovali pokus, pri ktorom vznikol „dažď“. Zopakovali si ako prebieha kolobeh vody a vypočuli si zaujímavý príbeh o malej kvapôčke.

Mgr. Malíčková

Mgr. Mikovets

Mgr. Gajdošíková

Mgr. Frniaková