Návšteva Krajskej knižnice

25.4. 2024 žiaci 6. – 9. ročníka navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Zúčastnili sa posedenia na tému: “Žilina – moje mesto”.
Pán Mgr. Miloš Zvrškovec deťom pripravil obrázky starej Žiliny a tie potom v rámci prezentácie porovnával s novodobými fotografiami. Taktiež sa oboznámili s rôznymi faktami z histórie mesta. V závere mali možnosť hádať jednotlivé budovy mesta v pozmenenom náhľade.