Deň Zeme

23.4. a 24.4. 2024 boli na našej škole projektové dni s názvom: Deň Zeme. Prvý deň žiaci ošetrovali izbové rastliny vo svojich triedach a pripravovali obrázky s témou želania pre našu zem.
Druhý deň navštevovali rôzne svetadiely, ktoré sa nachádzali na stanovištiach v priestoroch celej školy. Na nich plnili rôzne úlohy. Napodobňovali chôdzu medveďa a pomáhali mu nazbierať hríbiky do košíka a spočítať ich. Hľadali ovocný poklad, ktorý skryli nezbedné opice. Pripravovali zeleninový šalát pre korytnačku Elenku. Čítali o vtákoch a počúvali ich zvuky pomocou QR kódu. Pomáhali žirafe triediť, čo je pre zemeguľu správne a čo nesprávne. S tigrom vytrieďovali pripravený odpad do odpadových nádob. Skákali, ako žabky po pripravenej prekážkovej dráhe. Maľovali kamienky, triedili konáriky a vytvárali obrázky z prírodnín. Všetky úlohy boli boli veľmi poučné a zaujímavé. Žiaci si odnášali z týchto dní veľa zaujímavých zážitkov a poznatkov z oblasti starostlivosti o našu Zem.