Tvorivá keramika v ŠZŠ Kysucké Nové Mesto

Vo štvrtok 18. apríla sme sa spolu s vybranými žiakmi zúčastnili v Špeciálnej základnej škole s materskou školou Lipová, KNM podujatia „Tvorivá keramika“. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili rôzne tvorivé aktivity. Celé dopoludnie sa nieslo v príjemnej a pohodovej atmosfére. Žiaci sa aktívne zapájali do pripravených činností, pracovali s keramikou, maľovali a vytvárali obraz. Prežili čas plný kreatívnej zábavy a práca s keramikou ich bavila.