Návšteva Krajskej knižnice

V stredu 13.3. 2024 navštívili knižnicu žiaci 10. B a 2. AUT. Čakali ich aktivity na tému: “Dopravné prostriedky”. Prostredníctvom obrázkov, zvukov a hádaniek si zopakovali, aké dopravné prostriedky môžu stretnúť na ulici, či vidieť v knižkách a v televízii. Nakoniec si prečítali a pozreli knižky, ktoré ich zaujali z výberu knižnice.