Verejná zbierka – AED prístroj

Milí, veľkorysí, dobročinní, dobrosrdeční, štedrí a láskaví darcovia!

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou POĎAKOVALA za Vašu účasť na verejnej zbierke, ktorá nám pomôže zakúpiť AED prístroj k nám do školy.
Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a MŠ vypísalo v marci výzvu v spolupráci s pani učiteľkami cez platformu DONIO.SK a túto nedeľu sa zbierka ukončila úspešne. Vyzbieralo sa 2.501 eur.

Minulý školský rok sme sa dostali do krízovej situácie a úžasní záchranári, ktorí nás boli ako dobrovoľníci následne školiť, nás utvrdili v tom, že je dôležité vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti byť, vďaka AED prístroju, schopný a pripravený pomôcť.

Čo je AED?
AED je prenosné zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci. Dokáže analyzovať srdcovú činnosť pacienta a v prípade zástavy krvného obehu rozhodnúť o potrebe defibrilácie. Dokáže obnoviť srdcový rytmus a zvyšuje šancu na prežitie.

Verím, že po jeho zakúpení ho nebudeme už nikdy potrebovať. Ak však áno, verím, že sa nám aj vďaka nemu ľudský život zachrániť podarí.

Prajem Vám hlavne veľa zdravia!

S úctou
Júlia Mankovičová,
riaditeľka školy