PROJEKT ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

Veľké ĎAKUJEME za dobrovoľnícku prácu v záhrade školy patrí členom OZ Rodičovské združenie pre Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ a členom OZ Farebný štvorlístok.
Projekt je spolufinancovaný Nadáciou Milana Dubca, https://www.facebook.com/nadaciamd .