Návšteva Krajskej knižnice: “Vznik knihy”

29. 2. 2024 sa žiaci 7.A a 8. A zúčastnili besedy s knihovníkom Mgr. Milošom Zvrškovcom v Krajskej knižnici v Žiline. Rozprávali sa o histórii vzniku knihy, kníhtlače a význame knihy pre každodenný život človeka. Žiakov sprevádzali triedne učiteľky O. Uhliariková a B. Králiková.