Pele mele

Dátum 29.2. bol všeobecne mimoriadny 🍀.
Tento štvrtok sme si dopriali spoločné stretnutie detí autistických tried. Slniečko nám zohrievalo líčka na inkluzívnom ihrisku.