Oznam o dištančnom vzdelávaní

Milí rodičia,

vzhľadom na všeobecné včera publikované informácie o vzdelávaní žiakov II. stupňa (5. až 10. ročník) základnej školy zatiaľ prechádzame na dištančnú formu vzdelávania žiakov týchto ročníkov od pondelka 26. 10. 2020 do piatku 27. 11. 2020.

Deti špeciálnej materskej školy a žiaci prípravného až 4. ročníka ŠZŠ sa budú vzdelávať v normálnom režime ako doteraz.

Žiaci II. stupňa zo stravovania budú odhlásení.

V pondelok Vás budú kontaktovať triedni učitelia II. stupňa.

Vedenie školy