Oznam o začiatku vzdelávania 22. 2. 2021

Milí rodičia!

Okres Žilina sa nachádza v Covid automate v III. stupni varovania a na základe rozhodnutia ministerstva školstva je možný nástup všetkých našich detí a žiakov. Epidemická situácia v kolektíve školy je zatiaľ stabilizovaná a predpokladáme, že budeme môcť zabezpečiť chod školy s miernymi úpravami v plnom rozsahu.

PREZENČNÉ / DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

Učiteľ v triede zabezpečuje obe formy vyučovania. Nie je to určite jednoduché, ale v súčasnosti považujeme tento variant za najefektívnejší. Poprosím Vás, aby ste triednemu učiteľovi nahlásili nástup Vášho dieťaťa na prezenčné vzdelávanie.

STRAVOVANIE

Ak Vaše dieťa nastúpi 22. 2. na prezenčné vzdelávanie, prihláste ho na stravovanie zajtra, v piatok 19. 2. 2021 do 11,00 hod u vedúcej ŠJ – 0914/306635.
Pripomínam, že dieťa, ktoré navštevuje ŠKD musí mať prihlásený/zabezpečený obed.

RANNÝ FILTER

Na ranné meranie teploty a dezinfekciu sme už navyknutí. Nezabudnite však prosím na čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a výsledok negatívneho PCR alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, prípadne potvrdenie o platnej výnimke z testovania. V prílohe máte aj informácie pre dotknuté osoby.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

1. MOBIL – elektronicky v mobilnej aplikácii Edupage. V aplikácií stlačíte červený kruh s pluskom a v kolónke “Žiadosť/Vyhlásenie”, vyberiete “Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I.stupeň)”. Automaticky sa doplní meno Vášho dieťaťa a vyberiete z kalendára dátum podania prehlásenia. Ak vyhlasujete za seba, že máte negatívny výsledok testu, bude potrebné vybrať aj dátum vykonania testu. Pripojením prílohy fotografie negatívneho testu bude ranný filter plynulejší. Môžete ho predložiť aj osobne ráno zamestnancom školy.

2. POČÍTAČ – na stránke školy nájdete odkaz na elektronickú žiacku knižku. Po prihlásení na úvodnej stránka nájdete kolónku ” Žiadosti/Vyhlásenia”. Prepojí Vás na zoznam Vašich žiadostí. Kliknete na už spomínaný červený kruh s pluskom a zvolíte “Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I.stupeň )”, následne postupujete rovnako ako prostredníctvom mobilu a vyplnené vyhlásenie uložíte.

3. TLAČIAREŇ – v prílohe tejto správy nájdete prehlásenie, ktoré je potrebné vytlačiť a priniesť do školy. (Správa na EduPage)

4. OSOBNE – tlačivá budú pripravené aj pri vstupe do budovy školy. Bude potrebné ráno prehlásenie vypísať.

SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU DIEŤAŤA

Z našej strany je samozrejme zachovaný ranný filter. Pripomínam však, že ak pedagogickí zamestnanci zaznamenajú v priebehu dňa príznaky ochorenia u Vášho dieťaťa, budete okamžite vyzvaní na jeho vyzdvihnutie zo školy.

ROR, VETRANIE

Chcela by som Vás s kolegami požiadať o zabezpečenie dostatočného počtu rúšok pre Vaše dieťa aj v prípade, že spĺňa výnimku. Z organizačných aj prevádzkových dôvodov nie je možné úplne izolovať skupinu triedy s jedným učiteľom od ostatných detí a žiakov. V prípade, že sa ochorenie u nás vyskytne, je zväčša nevyhnuté zatvoriť buď celú školu alebo jej väčšiu časť. Rozumieme, že prezenčná výučba je nenahraditeľná a radi by sme v nej pokračovali čo najdlhšie.

ŠKD

ŠKD bude fungovať v bežnom režime. Snažíme sa pomôcť rodičom, ktorí potrebujú aj rannú družinu. Poprosím Vás, pokiaľ to nie je nevyhnutné, aby ste zvážili prítomnosť Vášho dieťaťa v ŠKD pred vyučovaním.


Ďakujeme

Vedenie školy