Oznámenia o prerušení vyučovania a zákaze prevádzky január, február 2022

Nižšie prikladáme odkazy na stiahnutie oznámení o prerušení prezenčného vzdelávania a rozhodnutie o zákaze prevádzky RÚVZ v Žiline:

 

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 17. januára 2022 do 22. januára 2022 v triede I.B ŠZŠ a IV. oddelení ŠKD

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 17. januára 2022 do 18. januára 2022 vo všetkých triedach ŠZŠ a oddeleniach ŠKD

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky od 18. 1. 2022 do 24. 1. 2022

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 19. januára 2022 do 20. januára 2022 vo všetkých triedach ŠMŠ

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 21. januára 2022 do 24. januára 2022 vo všetkých triedach ŠMŠ

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania d 25. januára 2022 do 28. januára 2022 v triede I. AUT, II.C, IV. C ŠZŠ a 4 oddeleniach ŠKD

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 8. februára 2022 do 12. februára 2022 v PR.A a VI.C ŠZŠ

Trieda III. A sa od 10. 2. 2022 do 11. 2. 2022 vzdeláva dištančne.

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 11. februára 2022 do 15. februára 2022 v triedach 3. AUT, X. B a I. B

Oznámenie o prerušení prezenčného vyučovania od 16. februára 2022 do 20. februára 2022 v triede XI. A