Pexesový kráľ v ŠKD

Dňa 15.2.2022 prebehla v ŠKD súťaž v pexese. Zúčastnilo sa jej 28 detí, ktoré boli rozdelené do kategórií vo svojich výchovných skupinách. Všetky deti získali diplom a sladkú odmenu.