Pele mele

30.5. 2024 sa uskutočnilo autistické Pele mele. Bolo plné tajomstiev. Žiaci privítali návštevu z Národného parku Malá Fatra. Skúsené lektorky environmentálnej výchovy Mgr. Alena Badurová a Mgr, Dana Repáňová hravou formou odhalili žiakom autistických tried Tajomstvo lesa.
Pútavou prezentáciou vysvetlili deťom význam a funkciu lesa. V ďalšej časti deti plnili zaujímavé úlohy. Taktiež rozlišovali zvuky lesa a spoznávali autentické tajomstvá našich lesov.