Plán na február

01. 02. 2019                   Polročné prázdniny

12. 02. 2019                   Tvorivé dielne – Valentínsky darček

14. 02. 2019                   Divadelné predstavenie „Aladin“ pre ŠZŠ aj ŠMŠ (8:30)

14. 02. 2019                   Pracovná porada všetkých zamestnancov

15. 02. 2019                   Deň otvorených dverí OU Fatranská ul., ZA

19. – 20. 02. 2019          Exkurzia do Ostravy

28. 02. 2019                   Karneval v ŠKD (o 13, 45 hod.)

26. 02. 2019                   Prezentácia OU a PŠ pre žiakov, rodičov a šk. špec. pedagógov

27. 02. 2019                   Karneval  ŠMŠ (v telocvični) 

 

08. 02. 2019                  Knižnica, Z: Remišová                  

Február 2019                 Pobyt vonku – lopárovanie, zimné hry v ŠKD, Z: Melková.                     

Február 2019                 Príprava darčekov pre prvákov, Z: p. vychovávateľky