Poukázanie 2% pre ZRŠ

Postup na poukázanie 2%

Vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane” zamestnávateľom. Z potvrdenia je možné zistiť potrebné údaje.

Môžete poukázať:
2% z Vašej dane – ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, minimálne 3 €.
3% z Vašej dane – ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín spolu s potvrdením o dobrovoľníckej práci.
Vyhlásenie pre Rodičovské združenie pri ŠZŠ je dostupné tu.
Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2019 na daňový úrad.

Vytvorené podľa: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/