Pozvánka na prezentáciu odborných učilíšť a praktických škôl

Naša škola Vás srdečne pozýva na stretnutie s učiteľmi a žiakmi zo Spojenej školy internátnej v Žiline, Spojenej školy internátnej v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy internátnej v Bytči a Súkromnej praktickej školy v Žiline – Bánovej  pod názvom

Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov”.

Stretnutie sa uskutoční ako súčasť projektu

“Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím”

číslo projektu 304011C854

Cieľom stretnutia je priblížiť študijné odbory a možnosti vzdelávania na uvedených školách.

Termín:           26. februára 2019

Program:       9:00  – 9:40 – Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina

                       9:40  – 10:00 – Spojená škola internátna, Bytča

                       PRESTÁVKA

                      10:30 – 11: 10 – Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto  

                      11:10 – 11:30 – Súkromná praktická škola, Žilina – Bánová          

 

Miesto konania: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13,  010 08  Žilina

Stiahni pozvánku