Poďakovanie- Rotary Club Žilina

Milí priatelia, dovoľte, aby sme sa, čo najsrdečnejšie poďakovali nadácií Rotary Club Žilina. Veľmi si vážime ich podporu. Svojim finančným darom 1787,- € prispeli k zakúpeniu interaktívnej tabule do triedy pre deti s autizmom v našej materskej škole, čím podporili nový trend vzdelávania detí. Spoločnými silami sme vytvorili prostredie, v ktorom samotné učenie detí s PAS je zábavnejšie a zmysluplnejšie. Pomocou interaktívnej tabule majú deti možnosť prejavovať vlastnú aktivitu, chuť s nami komunikovať a spolupracovať. Táto pomôcka nám výrazne pomáha pri realizovaní výchovno – vzdelávacieho procesu. Tabuľu využívame pri rôznych aktivitách denného režimu škôlky. Vďaka tomuto vzácnemu sponzorovi sme zažili pocit spolupatričnosti, ochoty a obetavosti pre iných. Zo srdca ďakujeme, že aj ľudia inak výnimoční im nie sú ľahostajní.

ĎAKUJEME, že ste súčasťou „nášho sveta“.

(Mgr. Andrea Gschillová )