Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu

Ponuka voľnej pracovnej pozície: mzdová účtovníčka, personalistka

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú / zástup počas materskej dovolenky/, 37,5 hodín týždenne

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, prax v odbore

Požiadavky na zamestnanca:

 • prax v odbore

 • organizačné schopnosti

 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť

 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť ju aplikovať na podmienky školy

 • ovládanie mzdového programu HOUR – Human klasik

Náplň práce:

 • mzdové účtovníctvo, personalistika

 • vedenie administratívy súvisiacej s prevádzkou školy, registratúry

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 757,50 eur + započítaná prax, v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania

 • životopis

 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní

 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Podanie žiadosti:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

E-mail: szsza@szsza.sk

Tel.č.: 041/565 56 96