Môj stromček žije 2020 v ŠKD

V piatok, 23.10.2020 sme sa aj my vrámci celoškolskej aktivity „Môj stromček žije“ zapojili do upratovania školského dvora. Jesenné listy majú krásne farby, no treba ich pohrabať a pozbierať. Počas jesenného upratovania panovala medzi deťmi skvelá nálada,  počasie prialo, slniečko svietilo a práca išla rýchlo. Deti boli veľmi usilovné a šikovné !  Za aktívnu účasť boli deti odmenené sladkou maškrtkou, ktorú si rozdali vo svojich oddeleniach ŠKD.