Pozvánka: Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím

Dobrý deň,
dovoľujeme si Vás pozvať na: Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom stretnutia je priblížiť študijné odbory a možnosti vzdelávania na odborných učilištiach a praktických školách pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Stretnutie sa uskutoční prezenčnou formou. Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na stretnutie.


Pozvánka v PDF: Pozvánka na regionálne stretnutie