Prebúdzanie jari v ŠMŠ

„Zobralo slniečko s kvietkami košíčky, z oblohy sype ich na lúky, pod kríčky. Čo sú to za čary? Každý sa pýta. Takto vždy slniečko pani jar víta.”

Dňa 20.4.2021 a 21.4.2021 sa deti ŠMŠ zúčastnili akcie „Prebúdzanie jari“. Rôzne aktivity pre deti pripravili pani učiteľky Maťka J. a Martuška L.. Cieľom rôznych aktivít bolo vytvoriť si kladný postoj k životnému prostrediu a pozitívny, emocionálne bohatý vzťah k prírode. Deti prostredníctvom aktivít vnímali kvety a prírodniny všetkými zmyslami. Pani učiteľka deti privítala básňami „Tešíme sa všetci z jari“ a „Jar“. Máša pozvala detičky na rozkvitnutú lúku a do lesa, kde zbierali kvety, poznávali ich a triedili do košíkov. Z rôznych prírodnín, konárikov a vetvičiek vytvorili les. Na záver sme si spoločne uvili venček z jarných kvetov, zatancovali a zaspievali pieseň“ Vijeme vence, vijeme“.

Mgr. Marta Lašová