Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením Korona vírusu v ŠZŠ s MŠ

Zákaz vstupu nepovoleným osobám do budovy. Deti  a  žiakov preberáme a odovzdávame pri dverách.

Deti a žiaci budú preberaní pri vstupných hlavných dverách školy dozorujúcim pracovníkom školy. Následne im bude zmeraná teplota.

Zákonný zástupca má povinnosť ráno zmerať dieťaťu  telesnú teplotu. Už pri teplote 37, 0 dieťa zostáva doma.

Pokiaľ zákonný zástupca má možnosť dieťa/žiaka nechať doma, odporúčame tak urobiť do odvolania. V prípade, že bude dieťa prejavovať známky ochorenia: kašeľ, sopeľ, únava dieťa nebude prebraté, alebo bude zákonný zástupca v priebehu dňa kontaktovaný, aby si prišiel prebrať dieťa/žiaka.

Upozornenie

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v súvislosti s prevenciou šírenia vírusu môže dôjsť k prerušeniu prevádzky školy. Je potrebné, aby rodičia už teraz riešili starostlivosť o svoje deti v čase zatvorenia školy.