Vzdelávanie pedagógov v šk. roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 na škole prebieha vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci adaptačného vzdelávania a aktualizačného vzdelávania.

Aktualizačné vzdelávanie sa realizuje na témy:

  • Rozvoj komunikačných schopností u detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím
  • Praktické stratégie rozvíjania komunikačnej schopnosti – 1. modul
  • Posunkový jazyk a jeho využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
  • Práca s IKT technikou
  • Zdokonaliť zručnosti pedagógov pri príprave na pracovné vyučovanie, pri využití rôznych techník