Môj priateľ počítač

Vo štvrtok, 5.3.2020 sa 2 žiaci 9.A triedy, Roman a Michal, zúčastnili akcie “Môj priateľ počítač”. Toto podujatie už po trinásty raz organizovala Spojená škola na Hurbanovej ul. v Žiline. Na tejto akcii sa stretli nielen so žiakmi zo Spojenej školy v Žiline, ale aj zo špeciálnych škôl v Bytči, Kysuckom Novom Meste a Čadci. Téma tohto ročníka znela: „Naša Zem je úžasná“. Naši žiaci si s pomocou p. učiteľky Mgr. A. Harvánkovej pripravili video s 10 zaujímavými a krásnymi miestami v prírode na Slovensku. Aj žiaci ostatných škôl mali pripravené zaujímavé prezentácie, ktoré sa týkali environmentálnej výchovy, ekologickej výchovy, ochrany rastlín a živočíchov. Po prezentáciách, ktoré si žiaci priniesli so sebou, mali za úlohu pripraviť ukážku na tému, ktorú si sami vyberú. Michal s Romanom predviedli fotografie svojej najobľúbenejšej voľnočasovej aktivity –  skejtbordingu.  Bolo to príjemne a poučne strávené predpoludnie.

 

Mgr. Júlia Halajová