Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“

Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“

Deti a žiaci našej školy sa dňa 4. marca 2020 zúčastnili výchovného koncertu, ktorý bol zameraný na slovenský folklór. Na koncerte účinkoval folklórny súbor „Rodina Hlbocká“ . Tento súbor  tvorí desať členov: otec Peter, mama Katarína a osem detí – Jožko, Mária, Anička, Peťka, Miško, Jurko, Martinko a Jakubko. Dušou folklórnej skupiny sú rodičia Peter a Katarína, dlhoroční členovia SĽUK-u. Okrem Slovenska súbor účinkoval v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Bulharsku, Poľsku a v Česku.

Ľudová hudba a folklór majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu. Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami.

Repertoár folklórneho súboru tvoria ľudové piesne z celého Slovenska so sprievodom ľudových hudobných nástrojov ako sú píšťalka-koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ozembuch, ninera, heligónka, zvonce a tiež fujara, ktorá bola zaradená aj do zoznamu diel nehmotného dedičstva UNESCO. Zvuk fujary je špecifický a nenapodobiteľný.

Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“ bol chronologicky usporiadaný. Deti si vypočuli uspávanky, ktoré kedysi spievali mamy svojim deťom. Ďalej nám speváci  zaspievali pesničky ľúbostné, fašiangové, pracovné, smútočné. Zoznámili nás s ľudovými zvykmi, tradíciami a obyčajami našich chudobných predkov. Umelci z Piešťan mali oblečené prekrásne kroje a na scéne používal tradičné ľudové rekvizity. Počas celého koncertu sa žiaci zapájali do programu, čím bol koncert zaujímavý. Na záver sme si všetci spolu zaspievali.

Ďakujeme spevákom za umelecký zážitok.

 

 Mgr. Mária Remišová