DOD Spojená škola internátna Žilina

Naši žiaci sa zúčastnili dňa otvorených dverí v SŠI v Žiline, Fatranská 3321/22. Mohli si vyskúšať a pozrieť rôzne učebné odbory.