Program Špeciálnej základnej školy na mesiac október

OKTÓBER 2018

 

10.10.  koncert INTEGRÁCIA 2018 v Bratislave, návšteva  Zážitkového  centra Aurélium

15.10 o 9. hod divadelné predstavenie POPOLUŠKA  u nás v škole

19.10. o 9. hod návšteva Krajskej knižnice na Bernolákovej ulici

25.10. celoškolská akcia Môj stromček žije + zber papiera

26.10. Deň otvorených dverí na Spojenej škole internátnej na Fatranskej ulici v Žiline