Projekt “Hurá poďme von”

Príkladná spolupráca štátu, súkromného sektora a samosprávy vznikla v projekte, cieľom ktorého bolo vytvorenie vyhovujúceho exteriérového priestoru v Špeciálnej základnej škole s materskou školou, Jána Vojtaššáka v Žiline. Spoločnosť ADIENT a KIA sú už známe svojou angažovanosťou voči komunite a realizáciou verejnoprospešných projektov prostredníctvom svojich nadácií. Pri tejto realizácií sa ich úsilie spojilo aj s rodinnou firmou MM Interiéry. Pomocnú ruku podal aj zriaďovateľ, Okresný úrad Žilina a nadväzujúce aktivity finančne podporilo mesto Žilina prostredníctvom Grantového systému.

Hovorí sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Tento príbeh začal s príchodom pandémie Covid-19. Prísne opatrenia, ktoré súviseli s pohybom v interiéri vážne narušili aj život špeciálnej školy. Deti a žiaci s autizmom, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, s viacnásobným postihnutím vyžadujú špecifické podmienky vyučovania. Učiteľ je zároveň terapeut. Spojením síl sa nám podarilo pre nich vytvoriť v átriu školy bezpečný priestor na rôznorodé intervencie a aktivity, pretože sa častokrát učia inak ako v lavici. Dôležitosť takýchto aktivít a potrebu spolupráce potvrdili aj vzácni hostia pri slávnostnom otvorení. Pozvanie prijali Mgr. Kamil Ruman, prednosta Okresného úradu Žilina, Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, Jeong Ick Lee, viceprezident spoločnosti KIA, Ing. Petra Zelníková zo spoločnosti ADIENT, pán Pavol Mladšík, konateľ spoločnosti MM Interiéry a Ing. Mária Valjašková, riaditeľka SŠI na Fatranskej ulici v Žiline.

V tomto projekte je ešte jeden výnimočný moment. Spolupráca Špeciálnej základnej a špeciálnej strednej školy. Niektorí chlapci sa po ukončení základnej školy rozhodli vyučiť za inštalatéra na Odbornom učilišti v Žiline a vrátili sa ako stredoškoláci, aby realizovali všetky pomocné práce. Či už to boli výkopové práce, príprava štrkového lôžka, napojenie odtoku odkvapu alebo príprava kompozitného materiálu. Za výdatnej pomoci majstrov Odborného výcviku sa popasovali aj pokládkou.

Život ľudí so zdravotným postihnutím nie je vôbec jednoduchý. Dokážu však mnoho. Ak naša spoločnosť pochopí, že rôznorodosť je prínosom, budeme nakoniec všetci bohatší a život bude naozaj krásny.