Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky špeciálnej základnej školy

Milí rodičia žiakov ŠZŠ,

na základe Rozhodnutia RÚVZ má škola prerušené prezenčné vyučovanie od 17.01.2022 do 24.01.2022/vrátane/. Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou. Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie je 25.01.2022 okrem žiakov, ktorí majú nariadené karanténne opatrenie z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19, alebo boli v úzkom kontakte s takouto osobou.

Žiaci sú zo stravy odhlásení automaticky do pondelka 24.01.2022. V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi v utorok do školy, je Vašou povinnosťou ho zo stravy odhlásiť.

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia, pretože máme hlásené ďalšie pozitívne testy. Informácie o situácii v triede Vášho dieťaťa Vám podá Váš triedny učiteľ.

Ďakujeme

Vedenie školy

Rozhodnutie RÚVZ dostupné tu.