Adventný kalendár

Poohliadnime sa, prosím, ešte za starým rokom 2021, kedy v našej škole počas adventného obdobia prebiehalo niekoľko veľmi pekných predvianočných akcií. Jednou z nich bola i adventná výzva: „Pripravme sa spoločne počas Adventu na Vianoce akýmkoľvek dobrým skutkom!“. Deti ŠMŠ i žiaci ŠZŠ spolu so svojimi pedagógmi, panie ekonómky, panie kuchárky, panie upratovačky, pán školník i vedenie školy mali možnosť potešiť, poďakovať, pomôcť komukoľvek v škole, doma, v prírode a dobrý skutok napísať na lístok, ktorý potom vymenili za sladkú odmenu skrytú vo vrecúškach adventného kalendára. Podarilo sa, veď posúďte sami, prečítajte si milé a dojímavé skutky i krásne zábery z tejto ďalšej úspešnej akcie. Je želaním nás všetkých, aby sme v týchto dobrých skutkoch vytrvali, a tak robili svet krajším a lepším. PF2022

« z 3 »