Rozlúčka končiacich žiakov

V spolupráci študentov a učiteľov zo súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline vznikli v apríli spomienkové fotografie končiacich žiakov našej školy. Žiaci sú nielen „naši najstarší“, ale sú aj výtvarne nadaní. Pod vedením pani učiteliek kreslili svoje autoportréty. Kreslenie im išlo jedna radosť a tak sa rozhodli, že nakreslia aj pani učiteľky. Spojením fotografií a kreslených portrétov vzniklo milé netradičné tablo žiakov, ktorí ukončili vzdelávanie na našej škole v tomto školskom roku.
Rozlúčka končiacich žiakov sa uskutočnila 29.6. 2023 v školskej jedálni. Bola spojená so slávnostným ukončením školského roka. Žiaci sa lúčili so svojimi triednymi učiteľkami, s vedením školy a so svojimi spolužiakmi. Vedenie školy im odovzdalo darčeky na rozlúčku a oni si zobrali z tabla svoju fotografiu s kresleným portrétom.