Uvítanie nových detí v ŠKD

Vo štvrtok, 26. septembra 2019 sme sa spoločne všetky oddelenia ŠKD stretli v telocvični školy a privítali sme nové deti v školskom klube detí. Každé dieťa sa prezentovalo svojim menom a aký ročník navštevuje. Privítali sme deti silným potleskom a obdarovali sme ich darčekom a pamätným listom. Aby sa deti navzájom spoznali aj v športovom duchu, nie len v školských laviciach, pani vychovávateľka Hajašová si pre deti pripravila športové aktivity. Prejavila sa v nich súťaživosť a spontánna radosť z hry. Navzájom si pomáhali a povzbudzovali sa potleskom.

Deti prežili veselé a radostné popoludnie, ktoré si veľmi radi zopakujeme. Veríme, že noví kamaráti sa budú cítiť v školskom klube detí príjemne, budú sa  rešpektovať a navzájom si pomáhať.

 

Mgr. Emília Melková 

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.