Čo nás čaká v mesiaci október

8.10. o 13:45       Šarkaniáda ŠKD (presun v termíne od 14. – 18. 10)

14.10. 2019         Krajská knižnica, 1. stupeň ŠZŠ, téma: Diela spisovateliek (zmena termínu na 16. 10)

15.10. 2019         Môj stromček žije (vyučovanie do 11, 40 hod. podľa počasia)

18. 10. o 10:00    Prezentácia Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste pre končiacich žiakov a ich rodičov

23. 10. 2019        Deň Jablka ŠMŠ

24. 10. 2019        Divadelné predstavenie – „Ako psíček s mamičkou…“

24.10. o 13:45     Tvorivé dielne – Darček pre starých rodičov ŠKD

28.10. 2019         Krajská knižnica, 2. stupeň ŠZŠ, téma: Život v škole