Olympiáda v plávaní

Dňa 12.10.2019 sa náš žiak Simon Brezáni zúčastnil súťaže v Trenčíne – Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s downovým syndrómom a MP. Získal veľkú cenu primátora mesta Trenčín – 3. miesto.