Jesenné upratovanie v školskom klube detí

V utorok,15.10.2019 sa u nás v škole realizuje každoročná celoškolská aktivita Môj stromček žije. Žiaci v tento deň získajú nové vedomosti a skúsenosti. Pani učiteľky so žiakmi budú pracovať s prírodným materiálom, prípadne budú žiaci získavať nové vedomosti v základoch prvej pomoci spolu so študentkami Strednej zdravotnej školy.  Taktiež sa  žiaci pohrajú v telocvični v rámci canisterapie s našimi známymi psíkmi a vypočujú si prednášku o protidrogovej prevencii.

Nakoľko v tento deň máme naplánovanú v školskom klube detí aktivitu “Šarkaniáda“, tak sme sa s deťmi rozhodli, že aj my prispejeme svojou aktivitou. V pondelok, 14.10.2019 pani vychovávateľky nachystali pre deti hrable a metly a spoločne sme na záhrade školy zametali a hrabali lístie. Deti boli veľmi aktívne, rady sa vystriedali pri hrabaní a zametaní. Na záver činnosti boli deti pochválené a za odmenu si mohli zaskákať na trampolíne a určite ich neminie aj sladká odmena.

Mgr. Emília Melková

 

No Images found.