Môj stromček žije

Dňa 15. 10. 2019 sa na našej škole uskutočnila pravidelná celoškolská aktivita “Môj stromček žije”.

V priebehu dňa sa žiaci a deti ŠMŠ učili ošetrovať rany, zažili canisterapiu s našimi psíkmi a pripravili si krásnu jesennú výzdobu.

Starší žiaci počas krásneho slnečného dňa navštívili Lesopark a Vodné dielo Žilina. Spolu so svojimi učiteľkami upratovali neporiadok v okolí, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Po ceste zbierali prírodný materiál, z ktorého vytvorili nádherné výrobky.

Súčasťou bola aj prevencia proti drogám a návykovým látkam. V jedálni sme mali pripravenú výstavu jesennej zeleniny a ovocia, spojenú s ochutnávkou. Žiaci v aktivitách pokračujú aj v mesiaci október pri úprave okolia školy, školskej záhrady a svojich tried.

Peter Krajčí